Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
Työnohjaaja ja yksilötyönohjaus auttaa tavoitteiden saavuttamisessa

Seksuaaliterapeutti.net

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksella tarkoitetaan kahdenkeskistä ja säännöllistä ohjausta, joka toimii ammatillisen osaamisen, työssä motivoitumisen, työssä viihtyvyyden lisääjänä. Näiden lisäksi uupumuksen, stressin ja rutinoitumisen ehkäisijänä. Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun ja kehityksen arviointiin selkeyttäen ja parantaen asiakkaiden, oppilaiden ja kollegojen kanssa tehtävää työtä.

yksilötyönohjaus viivan kuva