Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
seksuaaliset traumat ja seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaaliterapeutti.net

TRAUMAT JA HYVäKSIKäYTTö

Seksuaalinen hyväksikäyttö on monimuotoinen käsite.

Hyväksikäyttö voi olla esimerkiksi:
 • sukupuolista häirintää
 • yhdyntään pakottamista
 • vastentahtoista intiimialueiden koskettelua
 • lapsi pakotetaan katsomaan aikuisen masturbointia tai aikuisten välistä seksiä
 

Mikä hoitaa ja kuntouttaa:

 • kertominen tapahtuneesta
 • kokemusten jakaminen
 • vastaanotetuksi ja kuulluksi tuleminen
 • tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen
 • suru menetetystä lapsuudesta
 • oikeutettu viha ja sen todellinen kohde
 • häpeästä ja syyllisyydestä vapautuminen
 • omien rajojen uudelleen löytäminen
seksuaaliterapeutti viivan kuva