Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
Seksuaaliterapia seksuaalinen hoito

Seksuaaliterapeutti.net

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapeutti auttaa silloin, kun tuntuu siltä, että seksuaalisuuden erilaiset asiat painavat mieltäsi. Sinulla on paljon kysymyksiä, jotka askarruttavat, etkä pärjää asian tai tuntemuksen kanssa.

Psykoterapia on hoitomuoto, jonka keinona on saada aikaan psyykkisiä muutoksia toisessa ihmisessä

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja jakamaan työhön liittyviä kokemuksia, jäsentämään omaa työroolia, vahvistamaan ammatti-identiteettiä sekä parantamaan työyhteisön vuorovaikutussuhteita ja siten kehittämään työn laatua.

seksuaaliterapeutti viivan kuva

Mitä on seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiaan tullaan silloin, kun tuntuu siltä, että seksuaalisuuden erilaiset asiat painavat mieltäsi. Sinulla on paljon kysymyksiä, jotka askarruttavat, etkä pärjää asian tai tuntemuksen kanssa. Seksuaaliterapiassa käymme läpi asioita, joita sinä haluat nostaa esille. Seksuaaliterapia perustuu keskusteluun ja mahdollisiin kotitehtäviin.

Seksuaaliterapia tarjoaa ajan, paikan, tilan ja luvan oman seksuaalisuutesi pohtimiselle. Seksuaaliterapiassa voit olla sellainen kuin olet, omana itsenäsi. Turvallisesti ja luottamuksellisesti voit kanssani kohdata asioita, joita kenties et ole aikaisemmin jostain syystä halunnut tai pystynyt kohtaamaan omassa seksuaalisuudessasi. Seksuaalisuus on valtavan laaja kokonaisuus ja siihen sisältyy koko elämä, lapsesta vanhuuteen. Usein vaikeudet seksuaalisuuden kohtaamisessa liittyvät johonkin muuhun elämän kokonaisuuteen, jota ei ole kohdattu.

Kriminalisoitu seksuaalisuus sisältää seksuaalisen hyväksikäytön kuten insestin, pedofilian, raiskaukset ja muun seksuaalisen väkivallan, joka rikkoo ihmisen seksuaalisia oikeuksia.

Seksuaalinen moninaisuus näkyy homoseksuaalisuutena, lesboutena, biseksuaalisuutena, transihmisinä, heteroseksuaalisuutena ja jotakin tältä väliltä, ovat osa tätä värikästä kirjoa. Tämä on osa ihmisenä olemisen rikkautta.

Terapiassa olen vierelläsi kulkijana ja tukemassa ja vahvistamassa sinun seksuaalisuuttasi.