Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
seksuaaliterapeutti sivun kuva kukasta

Seksuaaliterapeutti.net

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta, jonka sisältönä voi olla hoito- tai työyhteisön ryhmädynamiikan tarkastelua. Ryhmä mahdollistaa uusien, erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön. Työnohjausryhmiä voivat muodostaa esim. työpaikan yksiköt tai saman ammattikunnan edustajat eri työyksiköistä. Ryhmien suosituskoko on 3-10 henkeä. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja jakamaan työhön liittyviä kokemuksia, jäsentämään omaa työroolia, vahvistamaan ammatti-identiteettiä sekä parantamaan työyhteisön vuorovaikutussuhteita ja siten kehittämään työn laatua .

yksilötyönohjaus viivan kuva