Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
psykoterapia hämeenlinna Päivi stolt

Seksuaaliterapeutti.net

Psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, jonka keinona on saada aikaan psyykkisiä muutoksia ihmisessä psykologisen vuorovaikutuksen kautta, ammatillisesti ja tietoisesti, tarkoituksella poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä tai ongelmia, sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä.

seksuaaliterapeutti viivan kuva
Psykoterapiassa tutkitaan henkilön sisäistä maailmaa, sitä mitä elää minuna. Psykoterapia perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun ja/ tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Hoidettavia ongelmia ovat esim. työuupumus, ahdistus, masennus, ihmissuhdeongelmat, elämän kriisit ja traumat, erilaiset riippuvuudet ja persoonallisuushäiriöt.

Oma viitekehykseni terapiatyöskentelylle on voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Yksi ratkaisukeskeisyyden keskeinen perusfilosofinen ajatus on, että jokaisella ihmisellä itsellään on olemassa pulmaansa tai ongelmaansa ratkaisun avaimet taskussaan. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen psykoterapia on systeeminen. Systeemisyydellä tarkoitetaan: Asiakas muuttaa yhtä asiaa elämässään jolloin koko hänen elämänsysteeminsä tulee ajan kanssa muuttumaan. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa tehdään yhteistyötä asiakkaan kokeman paremman elämän puolesta. Muutos on jatkuvaa ja väistämätöntä. Asioiden pohtiminen ammattilaisen kanssa selventää usein omia ajatuksia sekä vahvistaa omaa tietoisuutta ja auttaa voimaan paremmin.

Psykoterapiaan hakeutuminen on suuri askel elämässä. Ongelmia ei tarvitse hävetä, eikä niitä yksin tarvitse ratkaista. On hyvä hakea psykoterapiaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä itsestä huolen pitäminen on tärkeä asia. Sinulla on mahdollisuus saada psykoterapiaan kelakorvaus.

seksuaaliterapeutti viivan kuva


PSYKOTERAPIA JA PSYKOTERAPEUTTI

Psykoterapeutti on terveysalan ammattinimike psykoterapiahoitoa antavalle henkilölle. Ammatti on Suomessa suojattu lailla; sitä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat henkilöt (esim. psykologi, psykiatri, teologi tai sosionomi, sairaanhoitaja, osteopaatti). Hyväksyntä annetaan joko "erityistason" (ET), "ylempi erityistaso" (YET) tai "vaativan erityistason" (VET) psykoterapeutin nimikkeen käytölle. Päivi Stoltilla on Valviran hyväksyntä.

 

Psykoterapia on hoitomuoto, jonka keinona on saada aikaan psyykkisiä muutoksia ihmisessä psykologisen vuorovaikutuksen kautta, ammatillisesti ja tietoisesti, tarkoituksella poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä tai ongelmia, sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä. Psykoterapiassa tutkitaan henkilön sisäistä maailmaa, sitä mitä elää minuna. Psykoterapia perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun ja/ tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

 

 
seksuaaliterapeutti viivan kuva