Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
seksuaaliterapeutti sivun kuva kukasta

Seksuaaliterapeutti.net

menetelmät

Yhteistyösuhde: Asiakkaan tarpeista lähteminen ja tarkka kuuleminen ovat perustana hyvälle terapeuttiselle yhteistyösuhteelle. Autan asiakasta löytämään mahdollisuuksia selviytyä ongelmista hänelle sopivilla tavoilla. Kanssani voi työskennellä esim. seksuaaliriippuvuuksien, jännityksen, ahdistus- tai paniikkihäiriöiden, elämänkriisien tai ihmissuhdevaikeuksien kysymysten äärellä.

yksilötyönohjaus viivan kuva

 .

Menetelmät: Työskentelytapani sisältävät lyhytterapeuttisten menetelmien käyttöä: mielikuvaharjoitteita, mindfullnes, ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia menetelmiä. Ongelmia on mahdollisuus työstää myös, tehtävien, ihmissuhdekarttojen, sukupuutyöskentelyn ja rooliharjoitusten avulla. Erilaiset menetelmät sopivat erilaisille ihmisille. Yhteistyö voi pohjautua yhtälailla keskustelulle. Seksuaaliterapiassa lähestytään ihmisen koko elämää ja niitä tekijöitä, jotka altistavat seksuaalielämän vaikeuksille ja ylläpitävät niitä. Terapian pääpaino on myönteisen suhteen luomisessa omaan itseen ja omaan seksuaalisuuteen. Samoja elementtejä käytän myös psykoterapiassa.

Yhteistyön kesto: Terapeuttisen yhteistyön kesto ja tapaamisten tiheys voi vaihdella henkilön tilanteen ja tarpeiden mukaan. 10-20 käyntikerralla on hyvät mahdollisuudet saada muutosta aikaan hieman haastavammissakin ongelmissa. Yhteistyön aluksi hahmotellaan tilannetta ja tuen tarpeen määrää. Työskentelyjakson kesto voidaan sopia aluksi esim. 5 kerraksi. Jakson päätteeksi arvioidaan työskentelyn tuloksia ja arvioidaan, onko syytä jatkaa työskentelyä.