Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
Ahdistus on normaali inhimillinen tunne. Psykoterapia aiheena ahdistus

Seksuaaliterapeutti.net

AHDISTUS

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan pelonsekaista tai huolestunutta tunnetilaa, johon liittyy osin tietoinen tai tiedostamaton huoli jostain nykyhetkeen tai tulevaisuuteen liittyvästä tapahtumasta.

Ahdistuneisuuden luonne ja voimakkuus vaihtelevat lievästä päivittäisiin stressitilanteisiin liittyvästä jännittyneisyydestä paniikinomaisiin tai järjenvastaisiin pelkotiloihin.

seksuaaliterapeutti viivan kuva

ahdistuneisuudesta

Vähänkin voimakkaampi ahdistuneisuus aktivoi elimistön sympaattisen hermoston. Tämän vuoksi ahdistuneisuuteen liittyy usein erilaisia somaattisia oireita, kuten :

  • sydämentykytystä
  • verenpaineen kohoamista
  • suun kuivumista
  • hengenahdistusta
  • hikoilua
  • ruokahaluttomuutta
  • palan tunnetta kurkussa
  • vapinaa
  • huimausta
  • silmäterien laajenemista