Päivi Stolt  - Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja - Seksuaaliterapeutti NACS -   YET Psykoterapeutti


seksuaaliterapeutti viivan kuva
seksuaaliterapeutti sivun kuva kukasta

Seksuaaliterapeutti.net

Seksuaaliterapeutti auttaa silloin, kun tuntuu siltä, että seksuaalisuuden erilaiset asiat painavat mieltäsi. Sinulla on paljon kysymyksiä, jotka askarruttavat, etkä pärjää asian tai tuntemuksen kanssa.

Psykoterapia on hoitomuoto, jonka keinona on saada aikaan psyykkisiä muutoksia toisessa ihmisessä

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja jakamaan työhön liittyviä kokemuksia, jäsentämään omaa työroolia, vahvistamaan ammatti-identiteettiä sekä parantamaan työyhteisön vuorovaikutussuhteita ja siten kehittämään työn laatua.

seksuaaliterapeutti viivan kuva

Mikä on seksuaaliterapeutti

Seksuaaliterapeutti tarjoaa ajan, paikan, tilan ja luvan oman seksuaalisuutesi pohtimiselle. Työ on käytännönläheistä ja perustuu toimistolla käytäviin keskusteluihin ja neuvoihin, sekä kotitehtäviin.
Auktorisoitu seksuaaliterapeutti tarkoittaa, että ammattihenkilö on saanut Pohjoismaisen kliinisen seksologian järjestön (Nordic Assosiation for Clinical Sexology, NACS) auktorisoinnin. Päivi Stolt on suorittanut aktorisoinnin. Valitessasi seksuaaliterapeuttia varmista että hänellä on tämä auktorisointi.

Lue lisää seksuaaliterapeutin tehtävistä

 
seksuaaliterapeutti viivan kuva

Mitä on seksuaaliterapia

.Seksuaaliterapiaan tullaan silloin, kun tuntuu siltä, että seksuaalisuuden erilaiset asiat painavat mieltäsi. Sinulla on paljon kysymyksiä, jotka askarruttavat, etkä pärjää asian tai tuntemuksen kanssa. Seksuaaliterapiassa käymme läpi asioita, joita sinä haluat nostaa esille. Seksuaaliterapia perustuu keskusteluun ja mahdollisiin kotitehtäviin.

Seksuaaliterapia tarjoaa ajan, paikan, tilan ja luvan oman seksuaalisuutesi pohtimiselle. Seksuaaliterapiassa voit olla sellainen kuin olet, omana itsenäsi. Turvallisesti ja luottamuksellisesti voit kanssani kohdata asioita, joita kenties et ole aikaisemmin jostain syystä halunnut tai pystynyt kohtaamaan omassa seksuaalisuudessasi. Seksuaalisuus on valtavan laaja kokonaisuus ja siihen sisältyy koko elämä, lapsesta vanhuuteen. Usein vaikeudet seksuaalisuuden kohtaamisessa liittyvät johonkin muuhun elämän kokonaisuuteen, jota ei ole kohdattu.   Lue lisää seksuaalirapiasta

seksuaaliterapeutti viivan kuva


Mitä on psykoterapia?

Psykoterapeutti on terveysalan ammattinimike psykoterapiahoitoa> antavalle henkilölle. Ammatti on Suomessa suojattu lailla; sitä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat henkilöt (esim. psykologi, psykiatri, teologi tai sosionomi, sairaanhoitaja, osteopaatti). Hyväksyntä annetaan joko "erityistason" (ET), "ylempi erityistaso" (YET) tai "vaativan erityistason" (VET) psykoterapeutin nimikkeen käytölle. Päivi Stoltilla on Valviran hyväksyntä.

 

Psykoterapia on hoitomuoto, jonka keinona on saada aikaan psyykkisiä muutoksia toisessa ihmisessä psykologisen vuorovaikutuksen kautta, ammatillisesti ja tietoisesti, tarkoituksella poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä tai ongelmia, sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä. Psykoterapiassa tutkitaan henkilön sisäistä maailmaa, sitä mitä elää minuna. Psykoterapia perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun ja/ tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin. Lue lisää psykoterapiasta  Lue psykoterapia wikipedia

 

 
seksuaaliterapeutti viivan kuva

Mitä on työnohjaus?

 

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja jakamaan työhön liittyviä kokemuksia, jäsentämään omaa työroolia, vahvistamaan ammatti-identiteettiä sekä parantamaan työyhteisön vuorovaikutussuhteita ja siten kehittämään työn laatua.

Työnohjaus on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista. Se on työnohjaajan ohjaamaa tavoitteellista ja luottamuksellista yksilö- tai pienryhmätoimintaa, jossa käsitellään muun muassa työhön, työyhteisöön, työtilanteisiin ja erilaisiin toimintatapoihin liittyviä kokemuksia, kysymyksiä ja tunteita. Lue lisää työnohjauksesta  Lue työnohjaus wikipedia

 

seksuaaliterapeutti sivun kuva kukasta